متن های زیبا و دلنشین

متن های زیبا و دلنشین

و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان . جملات زیبا درباره زندگی و متن های زیبا در مورد زندگی از متن های پرخاطب هستند و دارای مضمونی جالب و دلنشین هستند

2023-01-28
    مضخة حركية و ازاحة
  1. و پیش از آنکه کسی را دوست داشته باشی
  2. وقتی تو با منی سرود و شادی با من است
  3. به سرزمينى خوشبخت بدل مى شوم