سند صرف

سند صرف

طبق ماده ی 286 قانون مدنی:« سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

2023-01-28
    كيف اعرف ان احد يتجسس ع جوالي
  1. متطلبات تحميل نموذج سند قبض ملون
  2. نموذج سند صرف word
  3. 15 نموذج
  4. اضغط على زر “سند صرف”
  5. نموذج عرض سعر قابل للتعديل pdf eps ia
  6. كما يتوفر ملف psd مفتوح قابل للتعديل
  7. Oct 18, 2007 · مستند صرف ومستند قيد